voetpaden

Volgens artikel 24 van het GAS-reglement van 20 juni 2016 en volgens het Burgerlijk Wetboek moet elke bewoner het voetpad voor zijn perceel netjes schoon onderhouden. Concreet betekent dit dat bladafval, onkruid en sneeuw moeten verwijderd worden van het voetpad.

Ook overhangende beplantingen die hinderlijk zijn voor de voetgangers of de weggebruikers, moeten worden verwijderd door de bewoners en/of eigenaars. Sneeuw en ijs mogen worden opgehoopt aan de rand van het voetpad, maar mogen niet in de goot, op de rijweg of op het fietspad worden gekeerd. Ook rioolkolken en goten moeten vrij blijven. Het zuiver houden van afvoergoten buiten de winter – om een vrije afvoer van regenwater te verzekeren – is altijd ten laste van de bewoners en/of eigenaars.

openbare bermen

De openbare berm is verder in het beheer van de gemeente Kapellen. Om een goed onderhoud van de openbare bermen te kunnen voorzien, mag er niets op de berm geplaatst worden (geen paaltjes of andere afrasteringen, geen hopen zand of ander tuinafval...).

De gemeente staat in voor het grote onderhoud en herstellingen van voetpaden, bermen en de wegenis. Groene bermen worden frequent gemaaid en straatbomen worden gesnoeid of vervangen als dat nodig is. Ook bladeren op het openbaar domein worden geruimd. Op geregelde tijdstippen komen de veegwagen of een veegploeg langs om vooral goten en kolken vrij te maken en zuigt een gespecialiseerd bedrijf de rioolputjes schoon. Bij een winterprik strooit de gemeente pekel of zout op de belangrijkste en drukste (verbindings)wegen en fietspaden. 

Meldingen en klachten over het openbare domein mogen steeds doorgegeven worden aan de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu.