De dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu ontvangt regelmatig meldingen en klachten van weggebruikers die gehinderd worden door overhangend groen (bomen, hagen of andere beplantingen) van privé-eigendommen. Wij zetten graag nog eens een aantal zaken voor jou op een rijtje.

Bepalingen volgens GAS-reglement

Het GAS reglement bepaalt dat hagen, bomen en beplantingen die grenzen aan het openbaar domein, altijd het voetpad, het fietspad en de rijweg volledig vrij moeten laten.

Boven de rijbaan moet een vrije ruimte van 5 m gerespecteerd worden, boven voet- en fietspaden een ruimte van 2,25 m. Bovendien mogen hagen en beplantingen op hoeken van straten niet hoger worden dan 1,20 m in functie van de verkeersveiligheid/zichtbaarheid.

Om klachten te vermijden is een regelmatige snoeibeurt van je haag of andere beplantingen in je voortuin dus aangewezen.

Groen tussen privépercelen

Voor overhangende takken of ander groen tussen twee privé-eigendommen gelden de bepalingen uit het Veldwetboek. Wanneer er takken van beplantingen van de buren over je perceel hangen, moeten de buren deze op jouw verzoek snoeien.

Je mag niet zelf snoeien aan bomen of beplantingen van je buren, de bomen of struiken zijn immers niet je eigendom! Als je een akkoord hebt met de eigenaar(s), dan kan dit uiteraard wel. Spreek vooraf ook goed af wie de kosten van eventuele snoeiwerken zal betalen.

Kom je er onderling niet uit, dan kan je best je wijkagent contacteren. Mogelijk kan hij/zij een bemiddelende rol spelen. Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan kan je steeds terecht bij het Vredegerecht (Dennenburgdreef 8, 03 664 61 73).

Let wel op, wanneer er grondig/zeer zwaar gesnoeid moet worden aan bomen, is het noodzakelijk om hiervoor de nodige vergunning te vragen aan het gemeentebestuur.

Niet alle boomsoorten verdragen zware snoei goed en ook het moment waarop de snoei wordt uitgevoerd is cruciaal voor een goed behoud van de bomen. 

Meldingen overhangend groen

Meldingen van over- of laaghangende takken van bomen of beplantingen op privépercelen waarbij er hinder is op het openbaar domein, kunnen doorgegeven worden aan de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu via dit e-formulier. Belangrijk is om goed te vermelden waar het probleem zich precies situeert, zodat we de juiste eigenaar kunnen contacteren.

Meldingen en klachten over bomen of beplantingen op het openbaar domein mogen eveneens worden doorgegeven.

De gemeente zal dan de noodzakelijke snoeiwerken laten uitvoeren in eigen beheer. Let op: het is niet toegestaan om zelf te snoeien aan bomen of beplantingen van het gemeentebestuur.