Kapellen is één van de meest beboste gemeenten van Vlaanderen en dat willen we graag zo houden. Kapellen maakt deel uit van de groene bosgordel rond Antwerpen. Met een bebossingsindex van meer dan 52% staat Kapellen bekend als een bosrijke gemeente met veel (woon)parken en kasteeldomeinen.

Niet alleen de openbare bossen en parken, maar ook de dreven en straatbomen dragen bij tot het groene karakter van de gemeente.

Belang van bomen

  • Bomen hebben een positief effect op de gemoedstoestand en zelfs op de fysieke en psychische toestand van de mens. Mensen die in een groene omgeving wonen, beoordelen hun eigen levenskwaliteit positiever en geven zichzelf een hogere gezondheidsscore. Zelfs een beperkte groene zone of een kleine boom in een smalle straat in een stad blijkt reeds effect te hebben.
  • Het vertoeven in een groene omgeving doet het stressniveau dalen.
  • Groen zorgt voor een grotere sociale betrokkenheid en samenhang.
  • Een boom biedt beschutting en voedsel aan andere organismen. Denk hierbij aan nectar en stuifmeel voor insecten en zaden en vruchten voor vogels en zoogdieren.
  • Bomen leveren nestgelegenheden voor vogels, insecten sommige zoogdieren.
  • Een belangrijke functie van bomen zijn hun verbindingsfunctie. Voor een kleinere vleermuissoort kan bijvoorbeeld een open strook van 40 meter reeds een onoverbrugbaar probleem vormen. Hieruit blijkt dat de ecologische verbinding van cruciaal belang is voor de biodiversiteit en het behoud van soorten. Vandaar ook het grote belang van straatbomen als verbinding van het groen.
  • Een boom verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk door het filteren van stof en luchtvervuiling.
  • Bomen temperen het omgevingsgeluid, de temperatuursextremen en de wind. Ze creëren als het ware een microklimaat.
  • Ze bieden schaduw en temperen daardoor ook de schadelijke effecten van de UV-straling.

Al deze redenen komen uit het Technisch Vademecum Bomen-Harmonisch Park- en Groenbeheer van het Agentschap Natuur & Bos en zijn allen wetenschappelijk bewezen.

Onderhoud van straatbomen

De gemeente Kapellen zet er op in om – waar mogelijk – nieuwe straatbomen aan te planten en bestaande straatbomen goed te beheren. In functie van een goed laanbomenbeheer wordt regelmatig een externe boomdeskundige ingeschakeld die de kwaliteit van de straatbomen evalueert.

Aangezien straatbomen zich bevinden op de bermen en het openbaar domein, zijn ze eigendom van het gemeentebestuur. Het is dan ook NIET toegestaan om als burger bomen van de gemeente te snoeien, te rooien of te verminken. Voor dergelijke handelingen kunnen proces-verbaal en GAS-boetes worden uitgeschreven.

De gemeente staat zelf in voor het onderhoud van de laanbomen. Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over straatbomen, kan je best contact opnemen met de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu. Een verantwoordelijke van het gemeentebestuur zal dan de situatie ter plaatse komen bekijken en beoordelen of en welke (snoei- of rooi-)werken uitgevoerd dienen te worden. Zo kunnen de bomen op een deskundige manier verzorgd worden en wordt het Kapelse straatgroen zo goed mogelijk beheerd.