Tijdens de wintermaanden zorgen sneeuw en ijzel vaak voor gladde wegen. Het gemeentebestuur doet er alles aan om de gemeentewegen voor (doorgaand) verkeer zo veilig mogelijk te houden.

De gewestwegen en naastliggende fietspaden worden onderhouden door het Vlaams Gewest. Dat zijn de Antwerpsesteenweg, Dorpsstraat, Ertbrandstraat, Essensteenweg, Kalmthoutsesteenweg, Kapelsestraat en Klinkaardstraat.

strooiroutes

Voor het strooien hanteert de gemeente vaste strooiroutes. Deze routes kan je in bijlage bekijken. Het is onmogelijk om álle straten aan te pakken. Het strooien van zout in woonwijken heeft trouwens ook weinig tot geen nut. Er moet immers voldoende over het zout worden gereden opdat het zout kan beginnen werken. Bovendien beperkt de gemeente het gebruik van dooizouten omdat ze schadelijk zijn voor het milieu. De gemeente wil dus niet meer strooien dan noodzakelijk is.

De algemene veiligheid is een prioriteit bij de keuze voor deze routes. De grote straten en straten met scholen, gemeentediensten, veiligheidsdiensten, kerken, ... krijgen voorrang. Trouwens, de routes worden aangepast naargelang de (weers-)omstandigheden. Bij hevige sneeuwval of ijzel kan er in meer straten worden gestrooid.

voetpad schoonmaken

Iedere burger is verplicht om het voetpad voor zijn woning sneeuw- en ijsvrij te houden. Deze verplichting is opgenomen in het politiereglement van de gemeente. Sneeuw die je verwijdert, moet je aan de rand van het voetpad leggen en zeker niet in de goot. Gooi ook nooit sneeuw op de rijweg of op het fietspad!

In gebouwen met meerdere appartementen staan de bewoners van de benedenverdieping in voor het schoonmaken van het voetpad. Is die verdieping niet bewoond of zijn de bewoners met vakantie, dan gaat deze taak over op de bewoners van de eerste verdieping (enz.). Is er een conciërge aangesteld, dan is deze verantwoordelijk voor de sneeuw- en ijzelbestrijding.

Bij onbewoonde gebouwen en niet-bebouwde percelen rust de verplichting op de eigenaars.

alert-box-close-text

gemeentediensten op afspraak

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Enkel het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend. Ook op het recyclagepark van Igean hoef je geen afspraak te maken.

misschien hoef je helemaal niet langs te komen ...

Voor meer dan 30 attesten, aktes, uittreksels en bewijzen van de dienst Burgerzaken, hoef je de verplaatsing naar het Administratief Centrum niet te maken. Een afspraak maken is dus niet nodig: via het e-loket ontvang je het gevraagde document in je mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat al enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is wel nog ‘menselijke’ tussenkomst nodig en ontvang je het gevraagde document na enkele werkdagen. Ook je adreswijziging doorgeven doe je via het e-loket.

Je vindt deze via het e-loket. Je logt daar in met je digitale identiteitskaart of de app ItsMe. 

wanneer je toch langs komt ...

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de fysieke afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt. Bij een bezoek aan onze diensten, draag je altijd een masker dat neus en mond bedekt. Zo bescherm je onze medewerkers, andere bezoekers en jezelf.

Bedankt voor je medewerking en begrip.