De dienst Bevolking levert naast de elektronische identiteitskaarten, reisdocumenten en rijbewijzen nog een heel scala aan administratieve documenten af.

Hier wordt ook de administratieve verwerking van een verhuis gregeld, of het beheer van het gemeentelijk strafregister, de praktische organisatie van verkiezingen. Ook de dienst Vreemdelingenzaken hoort hier bij.