Het Klein Schietveld bevindt zich op grondgebied van de gemeenten Brasschaat, Kapellen en Kalmthout. Het Antitankkanaal loopt langs de zuidrand van het Klein Schietveld. Het Klein Schietveld behoort tot het Europees ecologisch netwerk van Natura2000-gebieden.

Er zijn meerdere toegangen tot het domein, onder meer via de Heidestraat-Zuid (Kapellen) en de Licht Vliegwezenlaan (Brasschaat). 

Militair domein

Het domein is bijna 900 ha groot en het is nog steeds een militair domein. Het militaire domein is deels toegankelijk en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

De ongerepte natuur is vergelijkbaar met die van de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld, met onder meer heide, dennen-, eiken- en berkenbossen, weilanden en vennen.