Het gemeentelijk natuurgebied Het Rood is een bosgebied van iets meer dan 20 ha groot op de overgang van de Kempen naar de polders. Zo’n 5 ha is weiland. De naam verwijst naar de roestbruine kleur van de bodem, omdat er zeer veel ijzer in de zandgrond aanwezig is.

Het Rood is gelegen aan het kruispunt Streepstraat-Parijseweg. De hoofdingang situeert zich aan de Streepstraat. Het natuurdomein wordt beheerd door Natuurpunt.

Meer info

Meer informatie over Het Rood is verkrijgbaar bij de dienst Publieke Ruimte en Leefmilieu of bij Natuurpunt.