aanvraag exploitatietoelating

Wil je in Kapellen één van onderstaande handelszaken uitbaten, moet je een exploitatietoelating aanvragen:
 • wedkantoren
 • seksshops
 • seksinrichtingen
 • videotheken
 • shishabars
 • massagesalons
 • CBD- shops
 • Nachtwinkels
 • Aan nachtwinkels verwante dagwinkels
Je kan enkel een exploitatietoelating krijgen:
 • na een gunstig stedenbouwkundig-, financieel-, moraliteits-, brandveiligheids- en hygiëneonderzoek
 • na een gunstig onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer
 • wanneer er voor dezelfde exploitant, voor dezelfde plaats en voor dezelfde bestemming in de afgelopen 6 maanden geen aanvraag onontvankelijk werd verklaard of geweigerd
 • als er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in dit reglement 
Alle voorwaarden tot het bekomen van een exploitatietoelating of een eventuele vrijstelling kan je nalezen in het reglement voor Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-reglement).
 
Voor je aanvraag van de exploitatietoelating behandeld wordt, moet je een belasting betalen van € 150. Deze moet betaald worden op rekening van de gemeente Kapellen
BE68 4137 2121 2134 met duidelijk de vermelding van Aanvraag exploitatievergunning + naam en adres van de zaak waarvoor de aanvraag wordt gedaan. 

procedure voor het bekomen van je exploitatietoelating

 • download het aanvraagformulier en vul het in
 • voeg de nodige documenten toe
 • bezorg je volledige dossier aan de dienst Vergunningen - lokale economie

afhandeling

Na ontvangst van het aanvraagformulier en de nodige documenten starten wij het onderzoek op en wordt er verder contact met je opgenomen om je aanvraag in goede banen te leiden.