Aan de onthaalbalie van het Administratief Centrum kan je - ook op woensdag- en donderdagnamiddag (als de gemeentelijke diensten uitsluitend op afspraak werken)! - onder meer terecht voor:

 • algemene informatie
 • het kopen (en omruilen) van afvalstickers en -zakken
 • het afhalen van je nieuwe rijbewijs of nieuwe reispas
 • toeristische brochures
 • postkaarten en -zegels
 • het afhalen van bewijzen, attesten, uittreksels en documenten die je had aangevraagd bij de dienst Burgerzaken
 • inschrijvingen voor infoavonden, wandelingen, jubilarissen, …
 • het omwisselen van je vuilniscontainers (als je een andere maat wil)
 • de aanschaf van een identiteitskaartlezer
 • het aanvragen van nieuwe pin- en puk-codes voor je identiteitskaart
 • het aanvragen van model goed gedrag en zeden, Model 1 en 2 (strafregister)
 • een stratenplan, afvalkalender, stickertjes ‘geen reclame’ voor op jouw brievenbus, …
 • reistoelating
Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket