Aan de onthaalbalie van het administratief centrum kan je onder meer terecht voor:

 • algemene informatie
 • het kopen (en omruilen) van afvalstickers en -zakken
 • het afhalen van je nieuwe rijbewijs of nieuwe reispas
 • toeristische brochures
 • postkaarten en -zegels
 • het afhalen van bewijzen, attesten, uittreksels en documenten die je had aangevraagd bij de dienst Burgerzaken
 • inschrijvingen voor infoavonden, wandelingen, jubilarissen, …
 • het omwisselen van je vuilniscontainers (als je een andere maat wil)
 • de aanschaf van een identiteitskaartlezer
 • het aanvragen van nieuwe pin- en puk-codes voor je identiteitskaart
 • het aanvragen van model goed gedrag en zeden, Model 1 en 2 (strafregister)
 • een stratenplan, afvalkalender, stickertjes ‘geen reclame’ voor op jouw brievenbus, …
 • reistoelating