Aan de onthaalbalie van het administratief centrum kan je onder meer terecht voor:

  • algemene informatie
  • het kopen (en omruilen) van afvalstickers en -zakken
  • het afhalen van je nieuwe rijbewijs of nieuwe reispas
  • het afhalen van bewijzen, attesten, uittreksels en documenten die je had aangevraagd bij de dienst Burgerzaken
  • het omwisselen van je vuilniscontainers (als je een andere maat wil)
  • de aanschaf van een identiteitskaartlezer
  • het aanvragen van nieuwe pin- en puk-codes voor je identiteitskaart
  • het aanvragen van model goed gedrag en zeden, Model 1 en 2 (strafregister)
  • een stratenplan, afvalkalender, stickertjes ‘geen reclame’ voor op jouw brievenbus, …
  • reistoelating