De gemeente biedt verschillende diensten aan. De kostprijs van deze diensten mag de gemeente doorrekenen aan de burger. Dit noemt men retributies. De tarieven van de retributies worden bepaald door de gemeenteraad.

Bezwaar

Als je niet akkoord bent met een bepaalde retributie, dan kan je een bezwaar indienen. Doe dit vóór de vervaldatum van jouw retributie. Zo vermijd je extra kosten.

Hoe een bezwaar indienen?

Voor een parkeerretributie blauwe zone (uitgeschreven door de gemeenschapswachten)

Je kan een bezwaar indienen per brief gericht aan de dienst Secretariaat, Bruggeske 1, 2950 Kapellen of per e-mail via info@kapellen.be.

Het bezwaar moet volgende gegevens te bevatten:

  • referentienummer van de retributie (beginnend met 2950)
  • nummerplaat
  • reden van het bezwaar
  • naam en adres

Voor alle andere retributies

Je kan een bezwaar indienen per brief gericht aan de dienst Financiën, Bruggeske 1, 2950 Kapellen of per e-mail via boekhouding@kapellen.be.

Het bezwaar moet volgende gegevens te bevatten:

  • de factuurnummer
  • reden van het bezwaar
  • naam en adres

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de betrokken gemeentelijke diensten. 

Brandweer

Sinds 1 januari 2015 is enkel de brandweerzone Rand nog bevoegd om de tarieven voor prestaties te bepalen en te innen.

Het retributiereglement van Brandweerzone Rand (01/01/2020) vind je op de website van de zone.

bijlagen