Jonge mensen zijn vaak niet bezig met levenslang en aanpasbaar wonen. Toch is het zinvol om hiermee rekening te houden.

Wanneer je bouwt of verbouwt, houd je best rekening met een inrichting die het eenvoudig maakt om je woning later met weinig kosten aan te passen aan je veranderde noden. Houd dus al rekening met toegankelijkheid, veiligheid en comfort van je woning. De toegankelijkheid van je woonomgeving en de bereikbaarheid van voorzieningen, zoals het dienstencentrum, winkels, bibliotheek, … zijn ook zeer belangrijke aandachtspunten.

Een zorgwoning is een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning.

In een zorgwoning mogen maximaal twee oudere of hulpbehoevende mensen inwonen. Je kunt bijvoorbeeld je (groot)ouders in huis nemen zonder in te boeten aan privacy.

De eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid moet aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning komt in aanmerking, mits goedkeuring van de eigenaar.

Er bestaat een meldingsplicht via het omgevingsloket, zowel bij het begin als bij het beëindigen van de zorgsituatie.

Zorgwonen melden, doe je online en per type zorgwoning:

Belangrijk om weten is dat zorgwonen persoonsgebonden is. De toelating geldt zolang de zorgvrager in de woning woonachtig is. De vergunning vervalt onmiddellijk bij zijn of haar vertrek. Je moet ook nagaan of de werken, die je moet uitvoeren om zorgwonen mogelijk te maken, vergunningplichtig zijn.

Meer algemene informatie vind je via onderstaande links:

In de brochure Zorgwonen 2021 vind je een duidelijk overzicht. Informeer steeds bij de dienst Ruimte & Wonen voor de laatste wijzigingen in de wetgeving.