Wanneer je een huis opdeelt in appartementen of studio’s moet je altijd een omgevingsvergunning aanvragen. Een vergunning is zelfs nodig als hiervoor geen bouwwerken worden uitgevoerd.

Er is slechts één uitzondering: de zorgwoning.

je woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • in de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd
  • de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning (woonfuncties in bijgebouwen in de tuin zijn niet toegestaan)
  • ten hoogste een derde van het bouwvolume van de volledige woning wordt ingenomen door de ondergeschikte wooneenheid (de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend)
  • de hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s)
  • de creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
    • ofwel ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder
    • ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering of personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen)
  • de zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.
alert-box-close-text

gemeentediensten op afspraak

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Enkel het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend. Ook op het recyclagepark van Igean hoef je geen afspraak te maken.

misschien hoef je helemaal niet langs te komen ...

Voor meer dan 30 attesten, aktes, uittreksels en bewijzen van de dienst Burgerzaken, hoef je de verplaatsing naar het Administratief Centrum niet te maken. Een afspraak maken is dus niet nodig: via het e-loket ontvang je het gevraagde document in je mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat al enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is wel nog ‘menselijke’ tussenkomst nodig en ontvang je het gevraagde document na enkele werkdagen. Ook je adreswijziging doorgeven doe je via het e-loket.

Je vindt deze via het e-loket. Je logt daar in met je digitale identiteitskaart of de app ItsMe. 

wanneer je toch langs komt ...

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de fysieke afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt. Bij een bezoek aan onze diensten, draag je altijd een masker dat neus en mond bedekt. Zo bescherm je onze medewerkers, andere bezoekers en jezelf.

Bedankt voor je medewerking en begrip.