Wanneer je een huis opdeelt in appartementen of studio’s moet je altijd een omgevingsvergunning aanvragen. Een vergunning is zelfs nodig als hiervoor geen bouwwerken worden uitgevoerd.

Er is slechts één uitzondering: de zorgwoning.

je woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • in de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd
  • de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning (woonfuncties in bijgebouwen in de tuin zijn niet toegestaan)
  • ten hoogste een derde van het bouwvolume van de volledige woning wordt ingenomen door de ondergeschikte wooneenheid (de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend)
  • de hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s)
  • de creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
    • ofwel ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder
    • ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering of personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen)
  • de zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.
Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket