Het gemeentebestuur geeft onder bepaalde voorwaarden een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE). Kleine Landschapselementen (KLE’s) zijn in feite natuureilandjes die dienst doen als corridors of 'stapstenen' waarlangs dieren en planten zich verplaatsen van het ene naar het andere groengebied. Het gaat hier onder meer over houtkanten, hagen, bomenrijen, hoogstammige vruchtbomen en drinkpoelen die gelegen zijn in een agrarisch of groengebied.