Je kan grof tuinafval laten ophalen door de gemeente. Aanvragen doe je bij de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu.

Grof tuinafval

Wat is grof tuinafval? Grote stukken groen uit je tuin zoals takken van minimum 1 meter, boomstammen, struiken, …

Wat niet: boomstronken, fijn materiaal zoals haagsnoeisel, grassen, riet, bladeren, klimop, onkruid, … 

Ophaling op afroep

  • de ophaaldienst stopt enkel bij mensen die dat vooraf bij de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu hebben aangevraagd vóór woensdag 16.00 uur
  • de prijs bestaat uit twee delen: een vast bedrag van € 10 + een variabel bedrag van € 0,10/kg (± € 20/m3), wat wordt gewogen bij de ophaling
  • na de ophaling wordt de factuur opgestuurd

Belangrijk

  • Meer dan 3 m³ grof tuinafval mag er niet per keer worden meegegeven. Indien u meer aanbiedt, zal dit niet worden meegenomen.
  • Grof tuinafval bied je aan in bussels van max. 1,5 m lengte en een diameter van 50 cm. Een tak mag max. een diameter hebben van 10 cm. Indien dit niet op deze manier wordt aangeboden, wordt het tuinafval niet opgehaald.

Tip: per gezin mag je jaarlijks 300 kg groenafval gratis naar het recyclagepark brengen!