Je kan grof tuinafval laten ophalen door de gemeente. Aanvragen doe je bij de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu.

grof tuinafval

Wat is grof tuinafval? Grote stukken groen uit je tuin zoals stronken, takken van minimum 1 meter, boomstammen, struiken…

Wat niet: fijn materiaal zoals haagsnoeisel, grassen, riet, bladeren, klimop, onkruid, … 

ophaling op afroep

  • de ophaaldienst stopt enkel bij mensen die dat vooraf bij de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu hebben aangevraagd vóór woensdag 16.00 uur
  • de prijs bestaat uit 2 delen: een vast bedrag van € 10 + een variabel bedrag van €0,025/kg (±€ 5/m3), wat wordt gewogen bij de ophaling
  • na de ophaling wordt de factuur opgestuurd

belangrijk

  • Meer dan 3 m³ grof tuinafval mag er niet per keer worden meegegeven. Indien u meer aanbiedt, zal dit niet worden meegenomen.
  • Grof tuinafval bied je aan in bussels van max. 1,5 m lengte en een diameter van 50 cm. Een tak mag max. een diameter hebben van 10 cm. Indien dit niet op deze manier wordt aangeboden, wordt het tuinafval niet opgehaald.

Tip: per gezin mag je jaarlijks 300 kg groenafval gratis naar het recyclagepark brengen!

alert-box-close-text

gemeentediensten op afspraak

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Enkel het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend. Ook op het recyclagepark van Igean hoef je geen afspraak te maken.

misschien hoef je helemaal niet langs te komen ...

Voor meer dan 30 attesten, aktes, uittreksels en bewijzen van de dienst Burgerzaken, hoef je de verplaatsing naar het Administratief Centrum niet te maken. Een afspraak maken is dus niet nodig: via het e-loket ontvang je het gevraagde document in je mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat al enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is wel nog ‘menselijke’ tussenkomst nodig en ontvang je het gevraagde document na enkele werkdagen. Ook je adreswijziging doorgeven doe je via het e-loket.

Je vindt deze via het e-loket. Je logt daar in met je digitale identiteitskaart of de app ItsMe. 

wanneer je toch langs komt ...

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de fysieke afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt. Bij een bezoek aan onze diensten, draag je altijd een masker dat neus en mond bedekt. Zo bescherm je onze medewerkers, andere bezoekers en jezelf.

Bedankt voor je medewerking en begrip.