Iedereen heeft recht op menswaardig wonen in een woning van goede kwaliteit.

De Vlaamse overheid heeft richtlijnen uitgeschreven, die als basis gelden voor de kwaliteitsnormen voor woningen. Deze normen werden opgenomen in de Vlaamse wooncode.

Wanneer een woning gebreken vertoont die een ernstig veiligheids- en/of gezondheidsrisico inhouden, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden.

Wanneer een woning niet voldoet aan de minimum vereisten inzake stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort, kan deze ongeschikt verklaard worden.

huur je een woning, appartement of studio met ernstige gebreken?

Contacteer de eigenaar en/of verhuurder en meld duidelijk de tekortkomingen aan je woning (doe dit eerst telefonisch, maar wanneer er geen gevolg aan je klachten wordt gegeven, stuur dan vervolgens een aangetekend schrijven).

Krijg je geen reactie, vervolledig dan onderstaand document (aanvraag onderzoek woning), fotografeer de gebreken, druk de foto’s af in kleur, kopieer je verstuurde brief en bezorg dit alles aan de medewerkers van de balie ruimte & wonen.

Na bespreking van je dossier, kan een technisch onderzoeker aangesteld worden die ter plaatse vaststellingen komt doen en een technisch verslag opmaakt.

In geval van onbewoonbaarheid van een woning, kan beslist worden dat de woning onmiddellijk moet verlaten worden.