Bij een woningbrand blijven huisdieren helaas vaak achter in de vlammenzee. De brandweer heeft immers meestal onvoldoende zicht op het aantal huisdieren dat aanwezig is in een woning. Zo kunnen ze niet op tijd worden gered.

Om dit probleem aan te pakken is de huisdiersticker ontworpen. Deze maakt in één oogopslag duidelijk welke en hoeveel dieren zich in een woning bevinden, zodat de hulpdiensten – in de mate van het mogelijke – ook de huisdier(en) kunnen redden. Je kan zo’n sticker gratis oppikken aan de onthaalbalie van het Administratief Centrum.