Elke container hoort bij een woning. Dit betekent dat wanneer je verhuist, je de huisvuilcontainer laat staan omdat er aan je nieuwe woning (binnen de gemeente Kapellen) al een andere container zal staan. 

Staan er toch geen containers op het nieuwe adres, dan kan je deze alsnog gratis aanvragen bij het gemeentebestuur, via 03 660 66 00 of via onthaal@kapellen.be.

Opgelet: er kan slechts één restafval en één GFT-container per adres worden voorzien!

omruilen

Wens je een grotere of kleinere container, kan je dat via het e-loket eenvoudig aanvragen bij de gemeentelijke dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu.