Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Binnen een vooropgestelde termijn moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Vanuit haar regisseursrol op het vlak van lokaal woonbeleid, neemt de gemeente concrete initiatieven om tijdig dit BSO te behalen.

Het BSO is de rechtsplicht voor de gemeente om de opgelegde doelstelling op het vlak van bijkomende sociale huurwoningen te realiseren in de periode 2009-2025. Aanvankelijk kregen de gemeenten ook een doelstelling opgelegd om bijkomende sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren in de periode 2009-2020. Inmiddels zijn de objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels opgeheven. Dat gebeurde bij het decreet van 14 oktober 2016.

Een gemeente bereikt haar BSO als ze voldoende sociale huurwoningen heeft gerealiseerd. Het agentschap Wonen-Vlaanderen controleert dit met een tweejaarlijkse voortgangstoets. De gemeente Kapellen werd ingedeeld in categorie 2A. Dat wil zeggen dat er voldoende inspanningen worden gedaan om het BSO te behalen.

Vanaf 1 januari 2023 wordt er gewerkt onder één woonmaatschappij. In deze organisatie worden zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen als de sociale verhuurkantoren ondergebracht.

Contacteer De Voorkempen H.E., Nijverheidsstraat 3, 2960 Brecht met al uw vragen over sociaal huren, kopen en verhuren.

info@devoorkempen-he.be

03 690 09 20

https://www.devoorkempen-he.be