Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Binnen een vooropgestelde termijn moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Vanuit haar regisseursrol op het vlak van lokaal woonbeleid, neemt de gemeente concrete initiatieven om tijdig dit BSO te behalen.

Het BSO is de rechtsplicht voor de gemeente om de opgelegde doelstelling op het vlak van bijkomende sociale huurwoningen te realiseren in de periode 2009-2025. Aanvankelijk kregen de gemeenten ook een doelstelling opgelegd om bijkomende sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren in de periode 2009-2020. Inmiddels zijn de objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels opgeheven. Dat gebeurde bij het decreet van 14 oktober 2016.

Een gemeente bereikt haar BSO als ze voldoende sociale huurwoningen heeft gerealiseerd. Het agentschap Wonen-Vlaanderen controleert dit met een tweejaarlijkse voortgangstoets. De gemeente Kapellen werd ingedeeld in categorie 2A. Dit wil zeggen dat er voldoende inspanningen gedaan worden om het BSO te behalen.

Vanaf 1 januari 2023 wordt er gewerkt onder één woonmaatschappij. In deze organisatie worden zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen als de sociale verhuurkantoren ondergebracht.

Onze gemeente werkt samen met verschillende woonactoren. Bij elk van hen, met uitzondering van het Sociaal Huis, kan je je registreren op de wachtlijst voor een sociale woning. Onze huidige partners zijn:

De Ideale Woning (DIW)

Diksmuidelaan 276

2600 Antwerpen

03 320 29 70

info@deidealewoning.be

www.deidealewoning.be

Bij De Ideale Woning kan je terecht om een sociale woning te huren of te kopen. De verschillende mogelijkheden vind je op hun website.

Heb je een specifieke vraag over je huurwoning in Kapellen of wil je wonen in de gemeente Kapellen, contacteer het DIW-team Kapellen via kapellen@deidealewoning.be of telefonisch via 03 200 24 14, alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag en vrijdag in de namiddag van 13.00 tot 15.30 uur.

Je kan enkel ter plaatse terecht na afspraak. Dinsdag- en donderdagnamiddag wordt de balie gereserveerd voor intakegesprekken voor kandidaat-huurders, telkens van 13.00 tot 15.30 uur.

Het Vlaams Woningfonds

Plantin en Moretuslei 66-68

2018 Antwerpen

03 238 60 34 (enkel op werkdagen van 8.30 tot 12 uur)

ddlant@vlaamswoningfonds.be (woonkredieten)

hwlant@vlaamswoningfonds.be (huurwaarborglening)

hhant@vlaamswoningfonds.be (huren)

www.vlaamswoningfonds.be

Het Vlaams Woningfonds:

  • kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen.
  • verstrekt huurwaarborgleningen zodat huurders hun waarborg kunnen betalen bij het huren van een woning of appartement.
  • verhuurt sociale woningen die verspreid zijn in het Vlaams Gewest.
  • bestrijdt de verkrotting.
  • koopt, renoveert of vervangt sterk verwaarloosde en langdurig leegstaande panden. Daarbij wordt bewust gekozen voor een kleinschalige aanpak, een duurzaam gebruik van ruimte en materialen en het tot stand brengen van een sociale mix.
  • verhuurt voornamelijk woongelegenheden geschikt voor de huisvesting van vijf of meer personen. Na inschrijving kom je terecht op een wachtlijst. Je wordt schriftelijk gecontacteerd zodra er een woning vrijkomt.

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen

Gijsbrecht van Deurnelaan 22

2100 Deurne

03 663 77 20

leningen@arroantwerpen.be (alle vragen over de Vlaamse woonlening)

koopwoningen@arroantwerpen.be (alle vragen over koopwoningen)

info@arroantwerpen.be (alle andere vragen)

www.arroantwerpen.be

ARRO wordt erkend als sociale huisvestingsmaatschappij door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en heeft als hoofdactiviteit het bouwen en verkopen van sociale woningen en is dossierbehandelaar voor het verstrekken van de Vlaamse woonlening, een sociale lening.

Sociaal verhuurkantoor het SaS (SVK)

Nijverheidsstraat 3

2960 Sint-Job-in ‘t-Goor

03 690 09 39

info@svk-hetsas.be

www.svk-hetsas.be/

SVK het SaS huurt woningen van particulieren op de private huurmarkt om deze door te verhuren aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Wil je verhuren zonder zorgen en tegelijkertijd een maatschappelijk steentje bijdragen door te verhuren aan mensen in nood? Contacteer rechtstreeks de medewerkers van het SaS of neem contact op met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis.

Sociaal Huis

Bruggeske 1

2950 Kapellen

03 670 2950

welzijn@kapellen.be

www.kapellen.be/sociaal-huis

Het Sociaal Huis (voordien OCMW) streeft naar maatschappelijk welzijn en de menselijke waardigheid van iedereen te garanderen.

Het welzijnsbeleid is echter ruimer dan alleen het verstrekken van materiële hulp- en bijstandsverlening voor de minst begoeden. Een tegenslag kan immers iedereen overkomen. De deur staat open voor iedereen met een of ander probleem.

Het Sociaal Huis biedt naast een luisterend oor ook hulp bij administratieve problemen en biedt psychologische en praktische hulp.

Uitgebreide informatie vind je op www.kapellen.be/welzijn.

Voor hun cliënten zijn de medewerkers steeds op zoek naar betaalbare woningen, die voldoen aan de kwaliteitsvereisten, opgelegd in de Vlaamse Codex Wonen. Heb je een woning te huur en wil je een maatschappelijk steentje bijdragen door te verhuren aan mensen met een hoge woonnood? Contacteer de maatschappelijk medewerkers voor meer informatie.