De gemeenteraad keurde het schoolreglement 2016-2017 van gemeentelijke lagere school De Platanen unaniem goed in zitting van 22 februari 2016.

Hieronder vind je het schoolreglement 2016-17 en een uittreksel van het bijbehorende gemeenteraadsbesluit.