De gemeente Kapellen is aangesloten bij het LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg).

LOGO Antwerpen Noord is een regionaal samenwerkingsverband tussen gemeentebesturen, huisartsenkringen en gezondheids- en welzijnsraden. Samen coördineren ze hun activiteiten inzake ziektepreventie en gezondheidsbevordering.

Het LOGO heeft als hoofdopdracht de uitvoering van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, namelijk de preventie van tabakgebruik, de sensibilisering rond gezonde voeding, het voorkomen van ongevallen, de sensibilisering van vrouwen uit de doelgroep om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker en de organisatie van activiteiten om de vaccinatiegraad te verhogen.