Handicar is een vervoersdienst voor rolstoelgebruikers.
Het gaat hier niet om ziekenvervoer, daarvoor kan je een beroep doen op een ambulancedienst.

voor wie

Als je voldoet aan alle onderstaande voorwaarden, kan je lid worden van de handicar:

  • je bent inwoner van Kapellen én kan je uitsluitend en permanent per rolstoel verplaatsen
  • je beschikt over een attest van invaliditeit van ten minste 66%
  • je gaat akkoord met een sociaal onderzoek naar jouw leef-, vermogens- en inkomenssituatie en de vervoersmiddelen waarover jij of je partner beschikken

Bij aanvraag van het lidmaatschap komt een ergotherapeut op huisbezoek en bespreekt je mobiliteitsproblemen.

een rit regelen

Je reserveert minstens twee dagen vooraf je rit.

Vervoer tijdens het weekend en op maandag moet ten laatste op donderdag aangevraagd worden. 

kostprijs

Je betaalt een vergoeding van € 0,30 per kilometer met een minimumtarief van € 3.

Er wordt een groepstarief van € 0,50 gehanteerd vanaf het ogenblik dat twee rolstoelgebruikers gezamenlijk gebruik maken van het vervoer in één rit met één opstappunt en één bestemmingspunt. Bij vervoer van 3 rolstoelen bedraagt de prijs per kilometer € 0,60 en per 4 rolstoelgebruikers is dat € 0,80.

een rit annuleren

Je kan een rit annuleren, minstens één dag vooraf. Een annulering voor maandag moet vrijdag doorgegeven worden.

Als je niet tijdig annuleert zonder aanvaardbare reden, wordt een kost aangerekend van € 5.

betalen

Je ontvangt maandelijks een factuur met een gedetailleerd overzicht van de gereden kilometers. De ritten die te laat werden geannuleerd, worden mee gefactureerd.

contact

Je kan elke werkdag reserveren tussen 9.00 en 12.00 uur via 03 660 68 20 of handicar@kapellen.be.