Met de Zonnekaart Vlaanderen kom je te weten hoe je dak scoort op gebied van zonne-energie. Je hoeft alleen maar je adres in te tikken. Al vanaf 5 m² zonrijke dakoppervlakte, kan het de moeite zijn om een zonneboiler te plaatsen of een kleine installatie met zonnepanelen.

Hoe werkt de Zonnekaart?

Wie op de Zonnekaart Vlaanderen een adres ingeeft, kan zien hoe geschikt het dak is om zonne-energie op te wekken. Je krijgt voor het hele dak en zelfs voor de dakdelen een inschatting van de mogelijkheden:

  • ideaal
  • bruikbaar
  • beperkt bruikbaar of niet bruikbaar

Is een dak op de Zonnekaart donkergroen ingekleurd? Dan kunnen zonnepanelen méér energie opleveren dan nodig voor gezinsverbruik. Op die daken kunnen dus grotere zonne-installaties geplaatst worden.

Berekeningen

De geschiktheid van het dak hangt af van de jaarlijkse hoeveelheid zoninstraling. Die is heel plaatsgebonden en afhankelijk van de oriëntatie en de helling van uw dak. Ook de schaduw op de verschillende delen van een dak speelt een rol. De Zonnekaart houdt daar allemaal rekening mee bij de berekening van de geschiktheid.

Als het dak geschikt is, krijg je ook informatie over:

  • gemiddelde kostprijs van de installatie
  • de terugverdientijd
  • de winst die gemaakt kan worden met de installatie(s)

De kaart houdt geen rekening met:

  • eventuele dakvensters
  • zonnepanelen/boilers die al op het dak liggen
  • de vraag of het dak voldoende stabiel is om de installatie te dragen

Het resultaat is een inschatting. Een installateur van zonne-energiesystemen kan het resultaat verder onderzoeken en verfijnen.

Wie zonnepanelen installeert kan vanaf 2021 een eenmalige investeringspremie bekomen van netbeheerder Fluvius. Meer informatie vind je op deze website