De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen waarin je vraagt dat er euthanasie wordt verricht als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Dit is alleen van toepassing op comateuze patiënten. Het gaat dus niet om personen die wilsonbekwaam geworden zijn (zoals bijvoorbeeld bij dementie).

De wilsverklaring moet in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen op papier worden gezet. Minstens één van die getuigen mag geen erfgenaam zijn of materieel belang hebben bij de dood van de patiënt.

Je kan (maar moet niet) in de wilsverklaring één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. De behandelende arts van de patiënt, de geraadpleegde arts en de leden van het verplegend team kunnen niet als vertrouwenspersoon optreden.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, de getuigen en (als die er zijn) de aangeduide vertrouwensperso(o)n(e)n.

De overheid voorziet in de mogelijkheid tot registratie van de wilsverklaring.

hoe registreer je een wilsverklaring euthanasie?

  1. de documenten voor de registratie euthanasieverklaring kan je onderaan de pagina downloaden of afhalen op de dienst Bevolking
  2. je komt met de ingevulde documenten terug naar de dienst Bevolking om de wilsverklaring te registreren

hoe vul je de wilsverklaring correct in?

  • Je moet verplicht twee getuigen opgeven. Hierbij moet je er rekening mee houden dat minstens één van deze mensen geen verwante mag zijn.
  • Je kan op het formulier tot tien vertrouwenspersonen opgeven. Op het standaardformulier is maar ruimte voorzien voor twee mensen, maar als het nodig is, mag jeĀ een extra blad bijvoegen met de gegevens en handtekeningen van de extra vertrouwenspersonen.
  • Alle personen die op het formulier staan moeten dit ook ondertekend hebben, en de datum van ondertekenen moet er bij vermeld staan.

hoe lang is de wilsverklaring geldig?

Wilsverklaringen opgesteld voor de wetswijziging van 2 april 2020 zijn 5 jaar geldig.

De wilsverklaringen die na deze wet zijn opgesteld, zijn onbeperkt geldig in tijd.