Laten we eerst en vooral niet uit het oog verliezen dat de stemming verplicht en geheim is (artikelen 62, derde lid, en 68, §2 van de Grondwet). Deze verplichting om deel te nemen aan de stemming is eveneens vastgelegd in het Algemeen Kieswetboek.

Alle kiezers voldoen aan volgende basisvoorwaarde: 

 • heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt op 26 mei 2019
 • is niet ontzet uit het stemrecht op 26 mei 2019 

voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen

- Belg: 

 • heeft de Belgische nationaliteit op 1 maart 2019 
 • is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een gemeente van het betrokken gewest of van de betrokken gemeenschap op 1 maart 2019

voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

- Belg:

 • heeft de Belgische nationaliteit op 1 maart 2019 
 • is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019

- in het buitenland verblijvende Belg:

 • heeft de Belgische nationaliteit op 1 maart 2019 
 • is ingeschreven in de bevolkingsregisters bijgehouden in een consulaire beroepspost op 1 maart 2019

voor de verkiezing van het Europees Parlement

- een in België verblijvende Belg:

 • heeft de Belgische nationaliteit op 1 maart 2019 
 • is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019

- een in een lidstaat van de Europese Unie verblijvende Belg:

 • heeft de Belgische nationaliteit op 1 maart 2019 
 • is ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een Lidstaat van de Europese Unie op 1 maart 2019
 • heeft ervoor gekozen om zich in te schrijven bij zijn consulaire beroepspost om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezing

- een Belg die in een niet-EU lidstaat verblijft :

 • heeft de Belgische nationaliteit op 1 maart 2019 
 • is ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een Staat dat geen lid is van de Europese Unie op 1 maart 2019

- een in België verblijvende Europese burger:

 • is ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019

Voor meer informatie kan je terecht op de website van binnenlandse zaken (zie onder).