Wie niet wil trouwen, maar toch een en ander netjes geregeld wil zien, kan kiezen voor wettelijk samenwonen.

Wanneer je een overeenkomst tot wettelijk samenwonen ondertekent, word je voor een aantal dingen gelijkgesteld met gehuwden:

  • je aanslagbiljet voor de personenbelasting wordt berekend zoals bij gehuwden
  • bij overlijden van één partner kan de andere partner het recht op de gezinswoning behouden
  • als de relatie stukloopt heb je recht op tussenkomst van de vrederechter
  • ...

Wettelijk samenwonen creëert, naast het recht op vruchtgebruik van de gezinswoning, geen erfrecht.

Let wel: alle wettelijk voorziene voordelen zijn eenzijdig testamentair opzegbaar. Wie wettelijk wil gaan samenwonen neemt daarom best de tijd om bij de notaris langs te gaan en het wettelijk samenwonen aan te vullen met een notarieel samenlevingscontract. In dat contract kan je immers meer gedetailleerd een aantal afspraken tussen beide partners vastleggen (zie ook www.notaris.be).

Het statuut van wettelijk samenwonenden is ook mogelijk voor mensen die 'niet-huwbaar' zijn. Ook mensen die geen liefdesrelatie hebben, kunnen via het contract van wettelijk samenwonen genieten van de voordelen van het statuut.

Wie kan een verklaring wettelijke samenwoning afleggen?

  • wie niet gehuwd of wettelijk samenwonend is en op hetzelfde adres woont
  • wie bekwaam is contracten aan te gaan (meerderjarig is)

Wat moet je meebrengen?

Je komt persoonlijk - samen - langs, met je identiteitskaart. Hiervoor kan je een afspraak maken.

Hoe lang duurt de aanvraag?

De verklaring wordt onmiddellijk geregistreerd. Je krijgt allebei een ontvangstbewijs mee naar huis.

Hoeveel kost het?

De registratie is gratis.