ziekte

Is je kind ziek? Dan kan het jammer genoeg niet in de opvang terecht. Een ziek kind heeft extra zorgen nodig die het niet kan krijgen in de opvang. Een ziek kind kan bovendien ook andere kinderen ziek maken.

We vangen kinderen niet op wanneer ze:

 • te ziek zijn om mee te doen met de activiteiten in de opvang
 • verhoogde zorg en aandacht nodig hebben
 • een besmettelijke ziekte hebben
 • 1 of meerdere van de volgende symptomen hebben:
  • diarree
  • overgeven
  • moeilijk ademen
  • 38,5 °C koorts met pijn, prikkelbaarheid, verwardheid of huiduitslag

kinderen met specifieke noden

Als je kind extra of aangepaste zorg nodig heeft, dan vragen we om contact op te nemen met de coördinator vóór de inschrijving. Jullie bekijken samen of de opvang de juiste zorg en omkadering kan bieden.

thema's

Tijdens vakantiedagen werken we met thema’s. Kinderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan de activiteiten, er worden uitstappen georganiseerd en we werken samen met de andere gemeentelijke vrijetijdsdiensten. We laten voldoende ruimte voor vrij spel en ervaringsgericht leren.