gepubliceerd op donderdag 12 september 2019 12.30 u.
Er wordt van 16 september tot half november gewerkt aan het voetpad in de Zilverenhoeklaan.

Dat gebeurt aan beide zijden van de straat, van aan het kruispunt met de Antwerpsesteenweg tot en met de fietsoversteekplaatsen aan de huisnummers 14 en 25.

In een eerste fase wordt het voetpad vanaf de fietsoversteekplaatsen tot juist voorbij de eerste schoolpoort heraangelegd. De aannemer werkt beurtelings aan beide kanten van de straat. Vervolgens wordt het stuk vanaf de school tot aan het kruispunt met de Antwerpsesteenweg aan beide zijden vernieuwd.

Ook ter hoogte van de inritten van de parking aan de kerk wordt er gewerkt. Er wordt tijdens de werken voor gezorgd dat de parking maximaal toegankelijk blijft.

doorgang

Tijdens de werken geldt in de werfzone een parkeerverbod aan beide zijden. Aangezien er slechts 1 rijstrook beschikbaar blijft, wordt er tijdelijk enkelrichtingsverkeer ingevoerd met toegelaten rijrichting naar de Antwerpsesteenweg. De omleiding is voorzien via de Oude Bergsebaan.

Voor de fietsers wordt getracht beide fietsdoorsteken zo veel mogelijk beschikbaar te houden. Plaatselijke signalisatie zal de eventuele kortstondige hinder daar aangeven.