• Gaan werken mag, maar wordt afgeraden.
  • Telewerk is verplicht in alle ondernemingen die niet behoren tot de essentiële diensen, ongeacht hun grootte en voor alle medewerkers waarvoor dit mogelijk is, zonder uitzondering.
  • Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer.
  • Bedrijven die niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
  • Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Meer info én het vignet vind je via de website van het Nationaal Crisiscentrum. Wie het vignet wil gebruiken, kan het downloaden en moet het op de keerzijde laten voorzien van een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt.