Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Daarom bieden zij kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. Dit gebeurt tijdens een ontmoeting in de eigen buurt:

  • tijdens huisbezoeken of persoonlijke contacten
  • bij groepsactiviteiten waarin we genieten en leren van elkaar
  • wanneer praktische steun wordt geboden
  • in een gesprek met het sociaal huis, de huisvestingsmaatschappij, scholen, huisdokters, verenigingen, …
  • bij het samen actie voeren voor de toegang tot goede huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, vrijetijdsbesteding, …

Vrijwilligers in 130 Welzijnsschakels werken in Vlaanderen samen met gezinnen die armoede of uitsluiting ervaren.