Naar aanleiding van de rioleringsproblematiek in de Akkerstraat heeft de gemeente Kapellen in samenwerking met Aquafin en studiebureau S.Bilt voorbereidingen getroffen om in 2019 van start te kunnen gaan met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw voetpad en rijbaan.

Op woensdag 9 januari 2019 werd in zaal 't Bruggeske een toelichting gegeven over deze werken.

De PowerPointpresentie van die avond vind je in bijlage.