Een nieuw Administratief Centrum met welzijnshuis, een nieuw dienstencentrum, een nieuwe polyvalente zaal, nieuwe woningen, … komen er hoofdzakelijk om 2 redenen.

noodzaak

Het Administratief Centrum, ’t Bruggeske (feestzaal en dienstencentrum), Den Biz, … voldeden niet meer aan wat er van een moderne dienstverlening wordt verwacht en waren aan modernisering toe. Bovendien verplichtte Vlaanderen OCMW’s en gemeenten om per 1 januari 2019 in feite één geheel te vormen. Tot slot is er in Kapellen een tekort aan woningen.

dorpsvernieuwing

De plannen zijn hét sluitstuk van de vernieuwing van Kapellen-centrum. Het is een logische stap na onder meer de afbraak van het Sint-Jozefziekenhuis, de aanleg van parking Watertoren en het Dorpsplein, de realisatie van de ovonde en de tunnel onder spoorlijn 12.

Dit hele project kwam er na 8 jaar (na)denken, wikken en (over)wegen, 8 jaar uitdagingen, tegenslagen en opportuniteiten, 8 jaar keihard werken. Deze plannen geven Kapellen zuurstof voor tientallen jaren. De levenskwaliteit van jou als inwoner vaart er wel bij en het is een trigger om de middenstand in het dorpscentrum te versterken.