vuurwerk is niet toegelaten

Het afsteken van vuurwerk of het laten ontploffen van voetzoekers, thunderflashes, enz. is niet alleen gevaarlijk, maar ook storend voor de omgeving. In principe is het in de gemeente Kapellen altijd verboden.

De burgemeester kan zeer uitzonderlijk een afwijking op dit verbod toestaan. Steek je tóch vuurwerk af zonder toestemming, dan riskeer je een geldboete én wordt het vuurwerk in beslag genomen.

wensballonnen zijn niet toegelaten

Het gebruik van wensballonnen is niet toegelaten in de gemeente Kapellen. Als deze in een dichtbebouwde omgeving de lucht ingaan, bestaat de kans dat ze ergens tegenaan vliegen en brand veroorzaken. Bovendien vormt de constructie een gevaar voor dieren als deze in een weide of bos terechtkomt.

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket