gepubliceerd op dinsdag 6 augustus 2019 9.22 u.
Heb je tijd over en wil je je graag inzetten voor kinderen? Het sociaal huis van Kapellen zoekt momenteel vrijwilligers huistaakbegeleiding.

Als vrijwilliger maak je gedurende een schooljaar wekelijks een uur tijd vrij om een kind met zijn of haar schooltaken te begeleiden. De huistaakbegeleiding vindt bij het gezin in de vertrouwde thuisomgeving plaats.

Samen met de ouders probeer je een duurzame ondersteuning rond het werk voor school op te bouwen en zowel het kind als de ouders tijdens dit proces te versterken.

Je stelt jezelf steeds discreet en integer op, in een respectvolle relatie tot het gezin dat je begeleidt.

 Soms is er een kloof tussen de thuis- en schoolsituatie en vinden kinderen moeilijk aansluiting bij het onderwijssysteem. Onderwijs kan echter een hefboom betekenen om kinderen betere toekomstkansen te bieden.

Het sociaal huis van Kapellen wil alle kinderen de kans geven om hun talenten te ontwikkelen. Daarom bieden we huistaakbegeleiding aan voor maatschappelijk, kwetsbare kinderen tussen 6 en 12 jaar. Dit in een samenwerking met andere partners en in nauw overleg met de basisscholen.

Als vrijwilliger krijg je hulp en ondersteuning van een coördinator en neem je deel aan een aantal vormings- en intervisiemomenten.

Interesse? Neem contact op met Birgit Verachtert (0492 73 01 73 of coordinator@platformhuistaakbegeleiding.be