Vossen komen weer vaker voor in Vlaanderen, zeker in groene en beboste gemeentes als Kapellen. Soms is het nog wat wennen aan hun aanwezigheid, maar vossen leveren nochtans nuttig werk in de natuur. Muizen en ratten vormen een favoriet deel van het vossendieet, waardoor ze knaagdierplagen helpen voorkomen. Op zoek naar lekkers kunnen ze helaas ook domeinen binnendringen waar ze schade kunnen veroorzaken. Toch zijn er verschillende manieren om de vos buiten te houden of schade te vermijden.

jacht op vossen

De jacht op vossen biedt geen oplossing om schade aan pluimvee tegen te gaan. 

Vossen zijn immers territoriale dieren en doen aan sociale regulatie. Dit wil zeggen dat er op een bepaalde oppervlakte maar ruimte is voor een beperkt aantal vossenfamilies. Hierdoor zullen er nooit ‘vossenplagen’ ontstaan, in tegenstelling tot bij knaagdieren.

Wanneer er meer voedsel beschikbaar is, stijgt het aantal vossenfamilies. Wanneer de sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt, door bijvoorbeeld de jacht, dan zal ook de voortplanting toenemen om het hogere sterftecijfer te compenseren.

Deze territoriale levenswijze heeft tot gevolg dat wanneer men op vossen jaagt, men eigenlijk territorium vrijmaakt voor andere, meestal jongere vossen. Deze jonge dieren zijn minder dominant, waardoor er juist méér vossen op eenzelfde oppervlakte kunnen leven.

De jacht op vossen is met andere woorden weinig efficiënt en weinig effectief om kippen te beschermen.

In Vlaanderen mag de vos enkel tijdens het jachtseizoen én onder strikte voorwaarden bejaagd worden. Zo is de jacht op vossen verboden tussen zonsondergang en zonsopgang. Daarnaast mag de jacht niet plaatsvinden rond de vossenburcht zelf.

Het gebruik van vergif, stroppen en klemmen is altijd verboden. In bepaalde gevallen is bestrijding mogelijk buiten het jachtseizoen. Neem hiervoor contact op met het Agentschap Natuur & Bos.

kippenhok beschermen

Het jachtinstinct van de vos heeft een slechte reputatie. Een vos kiest doorgaans de gemakkelijkste weg naar zijn prooi. Eens in het kippenhok, doodt hij vaak alle aanwezige dieren. Er zijn nochtans manieren om te vermijden dat de vos je kippenhok kan binnendringen. Zo kan je je kippenhok uitgebreid beschermen. 

vossenlintworm

De vossenlintworm is een kleine lintworm die de vos door het eten van besmette knaagdieren binnenkrijgt. Lintwormen kunnen via de uitwerpselen van de vos de mens besmetten. De kans op besmetting is in Vlaanderen erg klein.

hondsdolheid

Hondsdolheid is in Vlaanderen nooit bij vossen vastgesteld (met uitzondering van Voeren). Door vaccinatie van vossen in Wallonië, Voeren en onze buurlanden is België sinds 2001 volledig vrij van hondsdolheid.

Enkele voorzorgsmaatregelen kunnen wonderen doen tegen vossenziektes:

  • raak geen dode vossen of uitwerpselen met de blote hand aan
  • eet geen ongewassen vruchten of ongewassen rauwe groenten die zich op minder dan 70 cm van de grond bevinden
  • laat jouw hond nooit in een vossenburcht snuffelen, er kunnen vossenlintwormeitjes in zijn vacht blijven hangen
  • honden en katten kunnen ook met deze lintworm besmet geraken en op hun beurt de mens besmetten. Vooral dieren die vaak in de natuur rondlopen, hebben een verhoogd risico. Ontworm daarom je huisdieren regelmatig (driemaandelijks).
  • dood geen vossen; zo komt territorium vrij en verhoogt de mobiliteit van de vossenpopulatie, wat kan leiden tot het verspreiden van ziekten die ze eventueel met zich meedragen

vossenschade

U kan ook via de Hubertusvereniging Vlaanderen terecht voor vossenschade. Door het formulier in te vullen kan enkel de schade in kaart worden gebracht, dit betekent niet dat de vos gevangen of gedood wordt.