voorlopig rijbewijs (36 maanden) zonder rijschool

Nadat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen kan je het rijbewijs model 36 aanvragen. Hiermee mag je 36 maanden oefenen op de openbare weg onder begeleiding. Dit kan al vanaf 17 jaar. Je duidt 1 of 2 begeleiders aan die op je voorlopig rijbewijs worden vermeld.

aan welke voorwaarden moet de begeleider voldoen?

 • de begeleider heeft al minstens 8 jaar een Belgisch rijbewijs in de categorie waarvoor hij jou begeleidt
 • de begeleider heeft de laatste 3 jaar geen rijverbod gekregen
 • de begeleider is ingeschreven in België
 • de begeleider is nog geen begeleider voor iemand anders (niet van toepassing bij eigen kinderen)

wat moet je meebrengen bij de aanvraag?

 • het aanvraagformulier, afgestempeld door het examencentrum
 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (de foto van je elektronische identiteitskaart kan ook digitaal overgenomen worden)
 • € 30

voorlopig rijbewijs (18 maanden) met rijschool

Met rijbewijs model 18 neem je eerst 20 uur rijles in een erkende rijschool. Daarna mag je zelfstandig en zonder begeleider oefenen op de openbare weg. Je krijgt dit voorlopig rijbewijs ten vroegste op je 18de verjaardag.

wat moet je meebrengen bij de aanvraag?

 • het aanvraagformulier, afgestempeld door het examencentrum
 • het bewijs van de rijschool met vermelding van de gevolgde uren
 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (de foto van je elektronische identiteitskaart kan digitaal overgenomen worden)
 • € 30

voorlopig rijbewijs model 3  

Dit model van voorlopig rijbewijs is geldig voor alle categorieën, behalve voor categorie B (tenzij met automatische versnellingen). Het is 1 jaar geldig. 

wat moet je meebrengen bij de aanvraag?

 • als je een aanvraagformulier hebt, breng je dit mee
 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (de foto van je elektronische identiteitskaart kan digitaal overgenomen worden)
 • € 30

hoe lang duurt een aanvraag?

Voor alle bovenstaande rijbewijzen kan je na 5 werkdagen terecht aan onze onthaalbalie op het gelijkvloers om je rijbewijs op te halen.

overzicht model 36 en model 18

 

categorie B

 

36 maanden

18 maanden

uren les in rijschool

geen

minimum 20 uren

aanvraag

gemeente

gemeente

minimumleeftijd

17 jaar

18 jaar

stage

3 maanden

3 maanden

geldigheid

3 jaar

1,5 jaar

begeleider

1 of 2

geen

passagiers

geen

maximaal 2
ze moeten voldoen aan de voorwaarden van begeleider

stuurverbod

van 22 tot 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en vooravond van wettelijke feestdag

van 22 tot 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, wettelijke feestdag en vooravond van wettelijke feestdag

omwisseling

naar rijbewijs 18 maanden binnen geldigheidsduur

naar rijbewijs 36 maanden binnen geldigheidsduur

hernieuwing

3 jaar na de vervaldatum

3 jaar na de vervaldatum

praktisch examen na einde geldigheid

mits certificaat van opleiding (6 uur rijschool) + attest aflevering van voorlopig rijbewijs (gemeente)

mits certificaat van opleiding (6 uur rijschool) + attest aflevering van voorlopig rijbewijs (gemeente)

voorlopig rijbewijs model 12 maanden

Als men in het bezit is van een voorlopig rijbewijs model 18 of 36 maanden dat nog geen 3 jaar verlopen is, heeft men de mogelijkheid om een rijbewijs model 12 maanden aan te vragen. Voor info en voorwaarden kan men steeds terecht bij een rijschool, examencentrum of bij de dienst burgerzaken.