Als je niet in de mogelijkheid bent om te gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, heb je twee opties:

 1. stemmen bij volmacht
 2. je kan je onthouden

1. volmacht

Een volmacht kan worden gegeven aan een andere kiezer, maar let op: een kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er moet een attest worden toegevoegd.

De volgende redenen zijn geldig om een volmacht te geven. 

 1. ziekte of zwakte, je hebt een medisch attest nodig 

 2. beroeps- of dienstredenen (verblijvend in binnen- of buitenland), je hebt een attest van je werkgever nodig

 3. schipper, marktkramer of kermisreiziger en de leden van je gezin die met jou samenwonen, je hebt een attest nodig, afgeleverd door de burgemeester van je gemeente

 4. toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel, je hebt een attest nodig van van de directie van de instelling waar je verblijft

 5. wegens geloofsovertuiging, je hebt een attest van de religieuze overheid nodig

 6. om studieredenen, je hebt een attest van je onderwijsinstelling nodig

 7. tijdelijk verblijf in het buitenland, je hebt een attest nodig, gevalideerd door de gemeente. Deze aanvraag moet worden ingediend ten laatste op zaterdag 25 mei.

volmachtformulier

Het volmachtformulier kan hieronder of op de site van binnenlandse zaken worden gedownload. 

attest

Voor het valideren van het attest van afwezigheid door de gemeente, kun je vanaf 31 maart 2019 en vóór 25 mei 2019 naar het Administratief Centrum (Antwerpsesteenweg 130). Breng de attesten uit bijlage mee en documenten mee waaruit kan worden afgeleid dat je effectief:

 • schipper, marktkramer of kermisreiziger bent
 • op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijft o.w.v. vakantie (kan ook met een verklaring op erewoord).

Let op: wie zich op de verkiezingsdag in België bevindt – ook met vakantie – kan geen volmacht geven. Je wordt geacht de verplaatsing naar het stembureau te maken.

2. onthouding

Je kan je reden van onthouding doorsturen naar de vrederechter van het kanton Kapellen die zal oordelen of je redenen al dan niet verantwoord zijn.

Het adres is Dennenburgdreef 8, 2950 Kapellen.

Opgelet: bovenstaande redenen geldig voor volmacht zijn ook geldig als reden van onthouding, met uitzondering van het verblijf in buitenland om privéredenen, waar je een verklaring op eer nodig hebt.