Als je in jouw onderneming in contact komt met voeding (teelt, productie, verpakking, vervoer of groot- en kleinhandel), moet je een voedselvergunning aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Jaarlijks moet jouw onderneming ook een taks betalen aan het FAVV, om de werking ervan te financieren.

aanvragen

Je moet deze vergunning aanvragen vóór de start van de activiteiten.

De vergunning moet worden aangevraagd bij het provinciaal centrum van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Het aanvraagformulier vind je op de website van het FAVV.

Afhankelijk van de concrete activiteit krijgt je onderneming een registratie, een erkenning of een toelating.

meer info 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Italiëlei 4 bus 18
2000 Antwerpen.
03 202 27 11
www.favv.be - info.ant@favv.be