gepubliceerd op woensdag 9 september 2020 13.43 u.
Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor voordelige woonkredieten, renteloze huurwaarborgleningen en het huren van een sociale woning.

De rentevoeten voor woonkredieten werden recent verlaagd. Voortaan kan je lenen vanaf 1,60%! Bijkomende voordelen zijn onder meer dat je kan lenen tot 100% van de kostprijs, de akte- en dossierkosten lager zijn én je leent zonder bancaire verplichtingen.

Voor de bepaling van het maximale kredietbedrag wordt rekening gehouden met eventueel uit te voeren werken (die volgens het Vlaams Woningfonds strikt noodzakelijk zijn opdat de woning beantwoordt aan de veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen). Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Neem een kijkje op www.vlaamswoningfonds.be

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Enkel het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend. Ook op het recyclagepark van Igean hoef je geen afspraak te maken.

misschien hoef je helemaal niet langs te komen ...

Voor meer dan 30 attesten, aktes, uittreksels en bewijzen van de dienst Burgerzaken, hoef je de verplaatsing naar het Administratief Centrum niet te maken. Een afspraak maken is dus niet nodig: via het e-loket ontvang je het gevraagde document in je mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat al enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is wel nog ‘menselijke’ tussenkomst nodig en ontvang je het gevraagde document na enkele werkdagen. Ook je adreswijziging doorgeven doe je via het e-loket.

Je vindt deze via het e-loket. Je logt daar in met je digitale identiteitskaart of de app ItsMe. 

wanneer je toch langs komt ...

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de fysieke afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt. Bij een bezoek aan onze diensten, draag je altijd een masker dat neus en mond bedekt. Zo bescherm je onze medewerkers, andere bezoekers en jezelf.

Bedankt voor je medewerking en begrip.