Het is belangrijk dat een gemeente een plaats is waar bewoners zich thuis en vooral veilig voelen. Het bestuur wil verloedering tegengaan en waakt over het algemene straatbeeld.

Sinds 1 januari 2017 is enkel een gemeente bevoegd voor het opsporen, registreren en aanpakken van verwaarloosde woningen en gebouwen. Voorheen was dit een gewestelijke bevoegdheid. Een gemeente beslist hoe ze de verwaarlozingsproblematiek aanpakt op haar grondgebied binnen de geldende Vlaamse wetgeving (sinds 1 januari 2021 de Vlaamse Codex Wonen, artikels 2.15 – 2.20).

Sinds 19 maart 2018 geldt het gemeentelijk reglement voor de inventarisatie en de gemeentelijke belasting op verwaarlozing van woningen, gebouwen en terreinen op Kapels grondgebied.

Er zijn drie categorieën van gebreken. Aan de hand van een beschrijvend verslag met indicaties, worden vaststellingen gedaan. Enkel ernstige en storende gebreken of tekenen van verval, zichtbaar vanop het openbaar domein, komen hiervoor in aanmerking.

Een verwaarloosd pand opgemerkt in je buurt? Dan kan je dit melden via wonen@kapellen.be.