Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer er ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval worden vastgesteld aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Deze gebouwen worden geïnventariseerd en zijn onderhevig aan een heffing.

Gedetailleerde informatie vind je in het bijgevoegde reglement.