De gemeente Kapellen geeft een tussenkomst in de verplaatsingskosten van personen met een beperking naar instellingen, verzorgingscentra of beschutte werkplaatsen. 

Elke persoon met een handicap die in Kapellen woont en ouder is dan 3 jaar, komt hiervoor in aanmerking (behalve wanneer de verplaatsingskosten al door een andere organisatie worden vergoed). Daarbij moet de directie van de bewuste instelling ook jaarlijks een opgave van het vervoer voorleggen. 

bedrag

De tussenkomst bedraagt € 0,30 per kilometer met een maximum van € 250 per jaar per persoon met een handicap. De tussenkomst wordt berekend op basis van het aantal ritten en het aantal kilometer. 

reglement

  • Het subsidiereglement voor vervoerskosten van personen met een beperking werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2014.
  • Je kan het subsidiereglement hieronder bekijken en downloaden.

aanvraag

Je kan deze subsidie aanvragen via het e-loket vóór 1 november van elk jaar. Hou je elektronische identiteitskaart en kaartlezer klaar.

Voeg zeker de opgave van het vervoer, ingevuld en ondertekend door de instelling, toe. Het formulier om het aantal verplaatsingen te laten invullen en ondertekenen door de instelling, kan je hieronder downloaden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist of jouw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je het bedrag voor het einde van het jaar. De subsidie wordt betaald aan de persoon met een handicap, ouder(s) of voogd. 

meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de financiële dienst of boekhouding@kapellen.be.