Op zondag 13 oktober vinden de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen plaats. Meer informatie hierover vind je op www.vlaanderenkiest.be.