Zondag 9 juni: Europesefederale en regionale verkiezingen (opkomstplicht)

Zondag 13 oktober: provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen (geen opkomstplicht meer)

Meer informatie vind je hieronder en op www.verkiezingen.fgov.be.