Als je naar het buitenland verhuist, moet je dit melden bij de dienst Bevolking. Je doet dit zo kort mogelijk bij je effectieve vertrek naar het buitenland (ten laatste de dag voordien).

 Als de verhuis voor het gehele gezin geldt, volstaat het dat de referentiepersoon of één meerderjarig lid (met volmacht voor alle meerderjarigen) van het gezin de aangifte doet. Als een minderjarige verhuist, moet iemand die het ouderlijk gezag uitoefent hem bij de aangifte vergezellen. De toelating van de niet inwonende ouder is hierbij ook vereist.

 Als je nog documenten of identiteitsbewijzen nodig hebt, moet je die eerst aanvragen vóór je je uitschrijft (hou rekening met de termijn die nodig is om een document of identiteitsbewijs te verkrijgen).

 Na de aangifte krijg je een document mee (model 8) waarmee je je in de woonplaats in het buitenland kan inschrijven én waarmee je je moet aanbieden bij de ambassade/consulaat van België in het buitenland.

Maak een afspraak via bovenstaande knop of via mail: burgerzaken@kapellen.be 

Wat meebrengen?

  • adres in het buitenland
  • identiteitskaart/kids-ID van elk lid van het gezin
  • bijbehorende puk/pin code