De meeste vergunningen van de gemeente zijn ondergebracht bij de dienst Vergunningen. Het grootste luik zijn de omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen, het rooien of snoeien van bomen en/ of milieuaspecten.

Daarnaast behandelt de dienst ook dossiers inzake huisvesting zoals de opmaak van het leegstandsregister, woningkwaliteit en het opvolgen van sociale woningbouwprojecten.

Alles rond lokale economie wordt ook op deze dienst behandeld.

Voor de meeste bouwwerken heb je een vergunning nodig.

Heb je specifieke vragen over je perceel of heb je reeds concrete plannen, dan kan je mailen naar ruimte@kapellen.be. Vergeet zeker niet het adres te vermelden en graag ook schets met afmetingen en eventuele foto’s bij te voegen alsook alle andere relevantie informatie om je vraag zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden. 

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Enkel het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend. Ook op het recyclagepark van Igean hoef je geen afspraak te maken.

misschien hoef je helemaal niet langs te komen ...

Voor meer dan 30 attesten, aktes, uittreksels en bewijzen van de dienst Burgerzaken, hoef je de verplaatsing naar het Administratief Centrum niet te maken. Een afspraak maken is dus niet nodig: via het e-loket ontvang je het gevraagde document in je mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat al enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is wel nog ‘menselijke’ tussenkomst nodig en ontvang je het gevraagde document na enkele werkdagen. Ook je adreswijziging doorgeven doe je via het e-loket.

Je vindt deze via het e-loket. Je logt daar in met je digitale identiteitskaart of de app ItsMe. 

wanneer je toch langs komt ...

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de fysieke afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt. Bij een bezoek aan onze diensten, draag je altijd een masker dat neus en mond bedekt. Zo bescherm je onze medewerkers, andere bezoekers en jezelf.

Bedankt voor je medewerking en begrip.