De meeste vergunningen van de gemeente zijn ondergebracht bij de dienst Vergunningen. Het grootste luik zijn de omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen, het rooien of snoeien van bomen en/ of milieuaspecten.

Daarnaast behandelt de dienst ook dossiers inzake huisvesting zoals de opmaak van het leegstandsregister, woningkwaliteit en het opvolgen van sociale woningbouwprojecten.

Alles rond lokale economie wordt ook op deze dienst behandeld.

Voor de meeste bouwwerken heb je een vergunning nodig.

Heb je specifieke vragen over je perceel of heb je reeds concrete plannen, dan kan je mailen naar ruimte@kapellen.be. Vergeet zeker niet het adres te vermelden en graag ook schets met afmetingen en eventuele foto’s bij te voegen alsook alle andere relevantie informatie om je vraag zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden.¬†

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket.