Lotgenotengroep van mensen met fibromyalgie en naaste familie van deze lotgenoten.

Onze groep maakt deel uit van de Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-Patiënten en we komen telkens de eerste zondag van de maand samen van 14u tem 17u.

Voor meer info : kirsten.vlfpkapellen@gmail.com

Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gepraat, gelachen en ervaringen uitgewisseld, maar vooral ook geluisterd door mensen die jou als fibromyalgiepatiënt begrijpen.

Ook partners en naasten zijn op onze bijeenkomsten welkom ! Je hoeft op zich niet lid te zijn van VLFP om de namiddagen bij te wonen.