De gemeente Kapellen werkt samen met de gemeente Brasschaat en de provincie Antwerpen vanaf 4 september tot eind 2023 aan de Kaartse Beek. Meer bepaald wordt het valleigebied tussen de Holleweg, Jagersdreef en Elisalei (Brasschaat) onder handen genomen. Hierbij wordt er extra ruimte gecreëerd voor de provinciale waterloop Kaartse Beek om wateroverlast in wijk De Sterre te vermijden. Daarnaast zal er ook een recreatieve fiets-voetgangersverbinding worden aangelegd en gewerkt worden rond biodiversiteit.

Meer info vind je in de folder hieronder en op provincie Antwerpen.

Vanaf 4 september tot eind 2023 zijn er werken aan de Kaartse Beek. Het gaat meer bepaald om het valleigebied gesitueerd tussen de Holleweg, Jagersdreef en Elisalei (Brasschaat).