gepubliceerd op woensdag 24 juni 2020 13 u.
Wij zijn op zoek naar een financieel directeur.

De financieel directeur werkt onder leiding van de algemeen directeur, rapporteert aan de algemeen directeur, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn, al naargelang hun bevoegdheden.

Hij/zij geeft leiding aan de financiële dienst en is lid van het managementteam.

De financieel directeur is belast met de leiding (plannen, organiseren, opvolgen en co√∂rdineren) over de financiële activiteiten van de diensten van de gemeente en het OCMW en kijkt erop toe dat de financiële situatie van deze instellingen steeds correct wordt weergegeven. Verder staat hij/zij in voor de financiële analyse, advisering en de controle van het beleid en draagt hij/zij bij tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur.

Solliciteren voor deze functie? Dat kan hier, t.e.m. 21 juli 2020.