gepubliceerd op donderdag 28 april 2022 11 u.
De omleiding werd aangepast. Het gemotoriseerd verkeer komende van Brasschaat richting Kapellen centrum wordt omgeleid via de Veltwijcklaan, Dorpstraat, Driehoekstraat, Boerendijk, Kloosterstraat, (N114) en Klein Heiken.

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) vernieuwt de fietspaden langs de Antwerpsesteenweg in beide richtingen tussen de spoorwegtunnel en de gemeentegrens met Brasschaat. De betonnen fietspaden worden opgebroken en vervangen door een nieuw fietspad in asfalt. De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen vermoedelijk tot midden juni duren.

enkelrichtingsverkeer

Tijdens de volledige duur van de werken wordt er enkelrichtingsverkeer ingesteld op de Antwerpsesteenweg. Gemotoriseerd verkeer van Kapellen-centrum richting Brasschaat/Antwerpen blijft steeds mogelijk over één rijstrook. Omgekeerd zal het verkeer komende van Brasschaat/Antwerpen richting Kapellen centrum een omleiding moeten volgen.

Om de hinder te beperken worden de werken in drie fases uitgevoerd. 

In de eerste fase werd er gewerkt vanaf de spoorwegtunnel tot aan de rotonde met Klein Heiken. Tijdens de tweede fase, die start op 28 april, worden de fietspaden van de Antwerpsesteenweg tussen de rotonde met Klein Heiken en de gemeentegrens met Brasschaat vernieuwd. Tegen het einde van de werken wordt in fase drie het fietspad ter hoogte van de rotonde met Klein Heiken nog aangepakt.

fase 2: vanaf rotonde Klein Heiken tot gemeentegrens Brasschaat (kruispunt Maria-Theresalei/Floris Verbraekenlei)

  • fase 2A: kant rijrichting Kapellen-centrum (+ 2 weken)
  • fase 2B: kant rijrichting Brasschaat/Antwerpen (+ 2 weken)

verkeershinder

Het gemotoriseerd verkeer komende van Brasschaat richting Kapellen centrum wordt omgeleid via de Veltwijcklaan, Dorpstraat, Driehoekstraat, Boerendijk, Kloosterstraat, (N114) en Klein Heiken.

fase 3: rotonde Klein Heiken (+ 1 week)

verkeershinder

  • De omleidingen van fase 1 en fase 2 worden dan allebei ingezet. Het stuk Antwerpsesteenweg tussen de Hoogboomsteenweg en de gemeentegrens met Brasschaat wordt dan opnieuw vrijgegeven voor dubbelrichtingsverkeer.

fietsers, voetgangers en De Lijn

Fietsers en voetgangers volgen in alle fases een omleiding aan de overzijde van de straat.

Ook De Lijn past haar dienstverlening aan tijdens de werken. Check hiervoor de affiches aan de bushaltes of de website van De Lijn.

Wij verontschuldigen ons voor de hinder die deze werken met zich meebrengen, ook in naam van het Agentschap Wegen & Verkeer voor de laattijdige communicatie.