Wie in België woont of verblijft, moet voor een uittreksel uit het strafregister bij de gemeente zijn. Ongeacht of het uittreksel voor België of buitenland moet dienen. Wie niet meer in België woont of verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in een gemeente, moet zich wenden tot de gemeente van zijn laatste woon- of verblijfplaats.

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

  • particulieren die niet langer ingeschreven zijn in een Belgische gemeente of die ambtshalve zijn afgevoerd.
  • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …
  • buitenlanders voor de periode van verblijf in België
  • bijzondere gevallen (bv. diplomaten)

Hoe aanvragen?

Wie zich persoonlijk wil aanmelden, doet dit op de
Waterloolaan 80
1000 Brussel
(i.p.v. Waterloolaan 115) 
openingsuren:
- 9.00 tot 11.30 uur 
- 14.00 tot 15.30 uur

De aanvraag kan ook per brief, e-mail of contactformulier naar:
FOD Justitie
DG RO - Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
e-mail: strafregister@just.fgov.be

contactformulier: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister

Vermeld op uw aanvraag steeds uw naam en voornaam, uw adres, uw geboortedatum en –plaats, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en een kopie of scan van een identiteitsdocument.

Hoeveel kost het?

De uittreksels zijn gratis.

Legalisatie

Voor gebruik in het buitenland moet meestal het document voorzien worden van een legalisatie/apostille. Voor meer info kan je terecht op de website van Diplomatie Belgium.