Wie in België woont of verblijft, moet voor een uittreksel uit het strafregister bij de gemeente zijn. Wie niet meer in België woont of verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in een gemeente, moet zich wenden tot de gemeente van zijn laatste woon- of verblijfplaats.

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

  • gerechtelijke en bestuurlijke instanties
  • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s, …
  • particulieren wanneer het document dient voor gebruik in het buitenland
  • buitenlanders voor de periode van verblijf in België
  • bijzondere gevallen (bv. diplomaten)

hoe aanvragen?

Wie zich persoonlijk wil aanmelden, doet dit op de
Waterloolaan 80
1000 Brussel
(i.p.v. Waterloolaan 115) 
openingsuren:
- 9.00 tot 11.30 uur 
- 14.00 tot 15.30 uur

De aanvraag kan ook per brief, fax of e-mail naar:
FOD Justitie
DG RO - Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
fax: +32 2 552 27 82
e-mail: cjc-csr@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag steeds uw naam en voornaam, uw adres, uw geboortedatum en –plaats, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en eventueel een kopie of scan van een identiteitsdocument.

hoeveel kost het?

De uittreksels zijn gratis.

legalisatie

Voor gebruik in het buitenland moet meestal het document voorzien worden van een legalisatie/apostille. Voor meer info kan je terecht op de website van Diplomatie Belgium.