Advies van het lokaal bestuur verkrijgen – hoe doe je dit?

Als organisator kinderopvang stuur je een kopie van je aanvraag naar het Agentschap Opgroeien naar LOK@kapellen.be. Je doet dit uiterlijk voor het afsluiten van de deadline voor het indienen van de aanvragen.

Je kan de criteria en de beslissingsprocedure hieronder vinden.

Uitbreidingsronde in de kinderopvang

Criteria & beslissingsprocedure

Met het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, investeert de Vlaamse Regering verder in bijkomende opvangplaatsen.

Wanneer een uitbreiding van plaatsen mogelijk is, lanceert het Agentschap Opgroeien een oproep. Het kan bij zo’n uitbreidingsronde aan elk lokaal bestuur vragen om een advies te formuleren over de aanvragen binnen de gemeente. Dit doet het lokaal bestuur aan de hand van vastgelegde criteria.

Organisatoren kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag om de subsidie te krijgen, indienen bij het Agentschap Opgroeien. Een organisator kinderopvang die een aanvraag tot uitbreiding indient bij het Agentschap Opgroeien is verplicht deze aanvraag ook bekend te maken bij het lokaal bestuur.