• Het openbaar vervoer blijft actief, maar rijdt volgens een beperkter aanbod. Je mag het openbaar vervoer enkel gebruiken voor essentiële reizen. Het openbaar vervoer wordt zo georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd. Houd er rekening mee dat je de toegang tot het openbaar vervoer kan worden geweigerd als de maximumbezetting van het voertuig is bereikt.
  • Net zoals bij taxi's mag er in een privéwagen slechts 1 persoon meerijden met de chauffeur. Dus maximum 2 personen per wagen. Een gezin mag in één auto rijden. Het is wel aangeraden de auto regelmatig te verluchten.
  • Naar je buitenverblijf in bv. de Ardennen of aan de Kust gaan, is verboden. Dit om sociale vermenging te voorkomen en om te voorkomen dat gezondheidsvoorzieningen in die regio's overbelast geraken.
  • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.
  • België sloot sinds vrijdagnamiddag 20 maart de landsgrenzen voor niet-essentiële verplaatsingen. Sinds maandag 23 maart wordt de grens hermetisch afgesloten. De lokale politie Noord blijft ook grenscontroles uitvoeren. In se zijn er maar 3 gegronde redenen om de grens nog over te steken: woon-werkverkeer, zorgverstrekking en co-ouderschap. Voor een vlotte grensovergang wordt aanbevolen om een schriftelijk document te hebben dat de verplaatsing rechtvaardigt.
  • Belgen mogen dus géén boodschappen meer doen in Nederland (en Nederlanders mogen niet meer komen tanken in België)! Zie in bijlage ook de gezamenlijke brief van de burgemeesters van Kapellen, Stabroek en Woensdrecht.
  • Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Meer info én het vignet vind je via de website van het Nationaal Crisiscentrum. Wie het vignet wil gebruiken, kan het downloaden en moet het op de keerzijde laten voorzien van een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt.
  • Belgen in het buitenland krijgen het advies om terug te keren naar België.