wat?

Om je te identificeren bij online-diensten van de overheid kan je een federaal token (gebruikersnaam en wachtwoord) aanvragen bij het registratiekantoor van Fedict (Brussel) of via een lokaal registratiekantoor van de dienst gebruikersbeheer van Fedict.

hoe aanvragen?

met eID

Je kan een token hier online aanvragen. Om je token aan te vragen, moet je je eerst identificeren met behulp van je elektronische identiteitskaart (eID):

  • om aan te melden met je eID heb je de bijhorende pincode en een kaartlezer nodig
  • als je je voor de eerste keer aanmeldt, moet je de gebruikersovereenkomst lezen en aanvaarden
  • na een succesvolle aanmelding en registratie kan je een token aanvragen

Als je al een token hebt en een nieuw token aanvraagt, wordt je huidige token ongeldig ('Oud burgertoken deactiveren en nieuwe aanvragen‘).

zonder eID

registratiekantoor Brussel

Zonder elektronische identiteitskaart (eID ) kan je geen online aanvraag indienen. De federale overheid heeft een bijzondere procedure ontwikkeld, waarbij de registratie manueel gebeurt aan het registratieloket van Fedict in Brussel. Zo kan de overheid je identiteit controleren: Voor een afspraak kan je contact opnemen met de Service Desk van Fedict.

Het registratiekantoor in Brussel, is enkel toegankelijk op afspraak van maandag tot vrijdag, telkens van 9.30 tot 16.00 u. Je kan telefonisch een afspraak vastleggen via 0800 16 586 (optie 3) of +32 2 474 50 60.

De kantoren van Fedict zijn gevestigd op volgend adres:

WTC III, Simon Bolivarlaan 30/9 
1000 Brussel
tel: 02 212 96 00 
fax: 02 212 96 99 
info@fedict.belgium.be

lokaal registratieloket

Verschillende gemeenten hebben ook een registratieloket. Zij bieden de mogelijkheid hun eigen inwoners te registreren voor het token. Dat kan ook in Kapellen.

voor wie?

inwoners van Kapellen

procedure

De dienst Bevolking vraagt een activatiecode aan bij Fedict. Je ontvangt van Fedict een activatielink per e-mail. Je zal deze link ontvangen vóór de dienst Bevolking in het bezit zal zijn van je activatiecode. Je kan je activatiecode dus nog niet komen afhalen wanneer je je activatielink ontvangt. De dienst Bevolking nodigt je hiervoor uit.

Je komt persoonlijk je token afhalen aan bij de dienst Bevolking en tekent voor ontvangst.

Opgelet: 
Wie niet over een geldig e-mailadres beschikt, kan geen federaal token aanvragen. (het e-mailadres moet uniek/persoonlijk zijn: er kan maar 1 token aan een adres gekoppeld worden)

wat meebrengen bij aanmelding?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • opgave e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer

prijs?

gratis

 

uitzondering

Niet-Belgen die vanuit het buitenland toegang moeten krijgen tot Belgische applicaties, kunnen een vreemdelingentoken aanvragen. Voor meer informatie neem je contact op met Fedict. Let wel: niet-Belgen zonder rijksregisternummer kunnen geen federaal token aanvragen.